Weg met krommunicatie!

“We proberen om tegen 3 april de pv’s te vereenvoudigen”

“Op dinsdag 10 maart 2015 om 9u00, wij, REYERS AUGUSTE, HOOFDINSPECTEUR hebben vastgesteld.” Zo begint je proces verbaal als je geflitst wordt door de federale politie. Commissaris-generaal Catherine De Bolle schakelt de hulp in van het HH-panel om het pv en antwoordformulier aan te passen.

Pluralis modestiae

“Ook ik heb al wel eens een pv in de bus gekregen, en ik zou geen goede voorzitter van het HH-panel zijn als ik me daar niet aan had geërgerd”, zegt Ann De Cramer. Het bescheidenheidsmeervoud in de eerste zin valt meteen op.

Ann De Craemer heeft samen met oud-vrederechter Jan Nolf vijf passages aangepast:

Origineel

Herwerkt

Op dinsdag 10 februari 2015 om 17u10, Wij, Lebrun Laurant, hoofdinspecteur, hebben vastgesteld: Op dinsdag 10 februari 2015, om 17u10, heb ik, hoofdinspecteur Laurent Lebrun, vastgesteld:
De verbalisant heeft een vorming genoten voor het gebruikte apparaat. De persoon die uw proces-verbaal opmaakte, heeft een opleiding gekregen om het meettoestel correct te gebruiken.
Een afschrift van onderhavig PV, met antwoordformulier werd verzonden aan de houder van de kentekenplaat op datum van 10-03-2015 Een schriftelijke kopie van dit proces-verbaal, met antwoordformulier, werd op 10 maart 2015 verstuurd naar de houder van bovenvermelde kentekenplaat.
In de komende weken zal u  een tweede schrijven toegestuurd worden met een uitnodiging om de onmiddellijke inning te betalen voor het bedrag van 110 euro op een centrale bankrekening met een   gestructureerde referentie. De komende weken zal u een tweede brief ontvangen. Daarin zal u worden gevraagd om onmiddellijk uw boete te betalen. Het gaat om een bedrag van 110 euro, dat moet worden overgemaakt met een gestructureerde mededeling.
Bij niet-betaling wordt het dossier als volledig beschouwd en toegezonden aan het parket te Leuven. Als u niet betaalt, wordt het dossier als volledig beschouwd en naar het parket van Leuven verstuurd.

Antwoordformulier

Ann De Craemer herschrijft samen met oud-vrederechter Jan Nolf de flitsboetes van de federale politie

Ann De Craemer herschrijft samen met oud-vrederechter Jan Nolf de flitsboetes van de federale politie

Het HH-panel heeft ook het antwoordformulier dat bij het pv hoort herschreven. Wat opvalt is dat de nieuwe versie niet altijd korter is dan de oorspronkelijke. “Dat klopt. Soms heb je wat plaats nodig om een moeilijk begrip of een moeilijke situatie uit te leggen”, zegt Ann De Craemer.

Kamervoorzitter Siegfried Bracke heeft ooit les gevolgd bij Kees van Kooten en let sindsdien op elk woord. “Het HH-panel gebruikt ‘indien’, maar je kan ook ‘als’ zeggen en dat is nog korter.”

Origineel

Herwerkt

Antwoordformulier bij verkeersinbreuk Antwoordformulier bij verkeersovertreding
Indien u de bestuurder niet was van het voertuig op het moment van de feiten, dan bent u wettelijk weerhouden deze documenten door te zenden aan de bestuurder van het voertuig op het moment van de feiten. Als u niet zelf met het voertuig reed op het moment van de snelheidsovertreding, dan bent u wettelijk verplicht deze documenten te bezorgen aan degene die wel de bestuurder was toen het voertuig werd geflitst.
2. Reed u op het ogenblik van de inbreuk voor rekening van een derde? 2. Reed u op het ogenblik van de verkeersovertreding voor uzelf of in opdracht van iemand anders?
3. Erkent u deze inbreuk begaan te hebben? 3. Erkent u deze overtreding?
4. Indien u niet voldoet aan de betalingsmodaliteiten, wordt de strafrechtelijke procedure voortgezet. 4. Als u niet tijdig betaalt, wordt de strafrechtelijke procedure voortgezet.
5. Bent u van oordeel dat bepaalde factoren in uw voordeel pleiten? 5. Vindt u dat bepaalde factoren in uw voordeel pleiten?

debolle

Catherine De Bolle: “We zijn tevreden met de voorstellen van het HH-panel en proberen ze snel uit te voeren”.

“We proberen de veranderingen snel door te voeren”

Commissaris-generaal Catherine De Bolle belooft snel werk te maken van een vereenvoudiging van de formulieren. “De formulieren zitten gecentraliseerd in een computersysteem. We moeten onderzoeken hoe snel we het systeem kunnen aanpassen.”

“We komen op 3 april naar de HH-slotshow. Hopelijk kunnen we tegen dan concrete resultaten voorstellen.”

HHLN

Heerlijk Helder in Het Laatste Nieuws

Het Journaal

Het engagement van de federale politie kreeg ook veel aandacht in Het Laatste Nieuws en in Het Journaal.

2 commentaren

 1. Jan Laeremans Jan Laeremans
  10 maart 2015    

  Puik werk!
  Maar er is nog heel wat te “verhelderen” in het parlement en in de wereld van het gerecht.
  Kijk maar eens naar de taal van wetteksten, moties, resoluties, …, veel te vaak vertaald Frans.
  Dat is niet alleen zichtbaar in de Kamer, maar ook inj het Vlaams Parlement, waar ze blijkbaar smullen van (on)voltooide deelwoorden

  Stuk 123 (2014-2015) – Nr. 2 Het Vlaams Parlement,
  – gehoord het actualiteitsdebat;
  – gehoord het antwoord van mevrouw Hilde Crevits, Vlaams minister van Onderwijs;
  – overwegende dat:

  Ontwerp van decreet
  houdende de Vlaamse vastgoedcodex
  Doe me een plezier en kaart dat ook eens aan!
  Met vriendelijke groeten
  Jan Laeremans
  Leraar Nederlands

 2. anoniem anoniem
  11 maart 2015    

  Mag ik een paar suggesties doen?

  Op dinsdag 10 februari 2015, om 17u10, heb ik, hoofdinspecteur Laurent Lebrun, vastgesteld:
  Op dinsdag 10 februari 2015, om 17u10, heeft hoofdinspecteur Laurent Lebrun, vastgesteld:

  De persoon die uw proces-verbaal opmaakte, heeft een opleiding gekregen om het meettoestel correct te gebruiken.
  hoofdinspecteur Laurent Lebrun heeft een opleiding gekregen om het meettoestel correct te gebruiken.

  Een schriftelijke kopie van dit proces-verbaal, met antwoordformulier, werd op 10 maart 2015 verstuurd naar de houder van bovenvermelde kentekenplaat.
  Een kopie van dit proces-verbaal, met antwoordformulier, werd op 10 maart 2015 verstuurd naar de houder van bovenvermelde nummerplaat.

  De komende weken zal u een tweede brief ontvangen. Daarin zal u worden gevraagd om onmiddellijk uw boete te betalen. Het gaat om een bedrag van 110 euro, dat moet worden overgemaakt met een gestructureerde mededeling.
  De komende weken zal u een tweede brief ontvangen. Daarin zal gevraagd worden om onmiddellijk uw boete te betalen. Die bedraagt 110 euro. U schrijft over met een gestructureerde mededeling.

  Als u niet betaalt, wordt het dossier als volledig beschouwd en naar het parket van Leuven verstuurd.
  Als u niet betaalt, nemen we aan dat het dossier volledig is en wordt het naar het parket van Leuven gestuurd.